Amet

Lõuna-Eesti Hooldekeskuse Põltsamaa Kodu hingehoidja, Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku vaimulik

Asukoht

Viljandi maantee 2, Põltsamaa, 48103 Jõgeva maakond