Amet

Psühholoog, koolipsühholoog, pereterapeut

Organisatsioon

Erapraksis, KMM Konsultatsioonid OÜ

Asukoht

Tallinn, Põltsamaa. Veebivastuvõtud: Skype, Zoom, Messenger jm.

Tasuline / tasuta

Tasuline. Hooldusperedele või Ohvriabi (kuriteo ohvrid ja perevägivalla ohvrid ning nende pereliikmed; isikud, kes osalevad kriminaalmenetluses tunnistajana) suunamisega tasuta.

Teenuste sisu

Individuaalne psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia, pereteraapia, coaching. Psühholoog Karmen Maikalu on Eesti Töötukassa psühholoogilise nõustamise koostööpartner (täpsem info Eesti Töötukassast https://www.tootukassa.ee/et/teenused/toootsingud/psuhholoogiline-vola-ja-soltuvusnoustamine)