window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-QVZ97F96MG');

Muutused ja tagasilöögid

Olen mõelnud sellele, kas vajaksin psühholoogilist nõustamist. Olen alates lapsepõlvest alati ise olnud see, kes rõõmustab, lahendab, naeratab. Kuid viimasel ajal ma tunnen, et jõud hakkab lõppema ja justkui ma ei tea, kes ma olen ning mis minust saab. Olen kristlane ja armastan Jumalat, olen ka ema poegadele, kellest noorem juba kohe saabki 18. Olen ka teeninud ülistusega kogudustes. Suure pitseri mu enesetundele viimasel ajal on vajutanud mu abikaasa tervis, kelle olukord on päris raske. Meil oli juba lisaks sellele varem erinevaid suhtlemis- ja suhtlusprobleemi. Tundub, et see kõik on kogunenud aastatega nii, et mul on raske isegi palvetada, kuigi tahan. Ma olen alati tahtnud hakkama saada kõigega, kuigi tundub, et mu vundament tuleb uuesti üle vaadata. Kuidas ma saaksin seda teha? Ma ei ole isegi kindel, kas ma oskan väljendada, mis mul viga on, lihsalt raske on olla.

Elina Kivinukk

Psühholoog

Loen kirjast välja mitut erinevat teemat, millele võiks keskenduda: psühholoogi poole pöördumise vajalikkus, muutused pikaajalises suhtes, tagasilöökidega toimetulek seoses terviseprobleemidega perekonnas. Need on kõik olulised väljakutsed, millel võiks põhjalikumalt peatuda.

Mina soovin kõigepealt tänada, et olete otsustanud mingi muutuse ellu viia – ka kirjutamine ja märkamine, et muutust on tarvis, on juba oluline mini-otsus, et olukord võiks minna paremaks. Loen kirjast välja, et olete ennast analüüsinud, teate enda tugevusi, ning imetlen te usulistele veendumustele kindlaksjäämist.

Soovin keskenduda kahele teemale täpsemalt, psühholoogi poole pöördumisele ning üldiselt tagasilöökidega toimetulekule. Mõistan, et psühholoogi vastuvõtt võib tekitada segaseid tundeid ja küsimusi, eriti kui seni olete ise teistele toetust pakkunud. Soovitan siinkohal enda jaoks veidi mõtestada, millised eesmärgid psühholoogilisele nõustamisele seate ja kuidas ära tunnete, kas kohtumiste õhkkond on teie jaoks turvaline ja toetav. Teiseks soovitan planeerida pärast psühholoogilise nõustamise esimest sessiooni mingit enesehoiutegevust, olgu see märkmete tegemine või looduse nautimine või ülistusmuusika kuulamine – olgu see tegevus, mis enamasti tekitab teis hea enesetunde. See võte võib aidata juhuks, kui psühholoogiga kohtumine ei kujune ootuspäraselt, siis on endal kindlus, et igal juhul saab midagi ise enda heaks ära teha.

Teiseks soovin pakkuda üht Iisraeli psühholoogi väljatöötatud mudelit, mis aitab tagasilöökidega toime tulla. Rõhutan, et tegu ei ole siin kindlasti psühholoogilise nõustamisega, kuid ehk aitab väike teooria raskustega toimetulekut uues võtmes mõtestada.

Dr Ofra Ayalon pakub, et inimestel on viis toimetulekuviisi, kuidas raskustes hakkama saada, mis moodustab ingliskeelse lühendi Basic Ph:
Usk (belief) – inimene usaldab raskustes Jumalat, palvetab rohkem, tugineb Piibli tekstidele või kogeb muul moel usuliste tõekspidamiste tugevnemist
Tunded (affect) – inimene elab sündmusi läbi eelkõige emotsionaalselt, millega käib kaasas enda tunde äratundmine, nimetamine, aga ka selle väljaelamine, näiteks nutmise või hoopis loovteraapia abil
Sotsiaalne (social) – inimene toetub suhetele teistega, kas lähedastega, kellega saab enda mõtteid jagada, või ka näiteks kogemusnõustajatega, kes on olnud sarnases olukorras
Kujutlusvõime (imagination) – kujutluste kaudu saab inimene luua uut reaalsust, ette kujutada uusi lahendusi, aga ka endale uusi ressursse, mis aitavad toime tulla
Kognitiivne (cognitive) – inimene võib ratsionaalselt endale olukorda selgitada, leida põhjendusi ja selle sees luua ka uusi plaane, et liikuda lahenduse suunas
Füüsiline (physical) – inimene kogeb olukorda kehaliselt, näiteks nägemis- või kuulmismeele kaudu, aga abi võib olla ka liikumisest, tantsust, pikkadest jalutuskäikudest.

Võite mõtiskleda, millised on teie toimetulekuviisid, millised võtted tunduvad kõnetavad ja ehk on midagi, mida võiks veel teadlikult proovida. Hea on märgata ka lähedaste toimetulekuviise ja neid peegeldada, et niiviisi ühiselt raskustele vastu astuda. Soovin, et teie teekond olukorra lahenduse suunas on juba alanud ja et see oleks hoitud.

13. juuli 2023