Amet

Ülemdiakon EAÕK-s, hingehoidja Põhja-Eesti Regionaalhaigla palliatiivravi keskuses