Amet

Hingehoidja Valga haiglas, õpilasnõustaja Valga Põhikoolis

Asukoht

Peetri 2, Valga, 68206 Valga maakond