Tekst

Ühe koguduse koroonalugu

30. detsember Kategooria: Koguduse elu ja teenimine koguduses

Autor: Triin Käpp. Kirik & Teoloogia, 06/2020