Tekst

Hingehoidja muutuvad rollid

30. detsember Kategooria: Hingehoid

Autor: Kari Ruotsalainen. Kirik & Teoloogia, 12/2013