window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-QVZ97F96MG');

Tähelepanuvajadus

21. veebruar 2022 Kategooria: Isiklik areng

Tere. Mul on liigne tähelepanu vajadus, mitte kõigilt vaid ühelt inimeselt. Kohe kui ei saa piisavalt tähelepanu siis tunnen end halvasti ja arvan, et midagi on valesti. Kõhus tekib tühjuse tunne ja rahutu on kohe olla. Oskate soovitada mida võiks ette võtta või teha?

Tea Ausin

Psühholoog

Tähelepanuvajadus on omane kõigile inimestele ja teiste tähelepanu vajab igaüks, kes vähem, kes rohkem. Lähedastes suhetes mõjutab tähelepanu seda, kui hästi keegi end selles suhtes tunneb. On hea, kui tähelepanu pööratakse just sellisel määral, nagu keegi seda vajab ja nagu vastaspoolele sobiv on.
Mõnikord on selline tähelepanuvajadus ja teise osapoole valmidus tähelepanu pöörata/pakkuda väga erinevad.
Nagu ma aru saan, puudutab Teie küsimus olukorda, kus sooviksite tähelepanu rohkem kui seda saate. Tundub ka, et tähelepanu saamine mõjutab otseselt Teie rahulolutunnet. Kirjast ei selgu, kas teine inimene pöörabki Teile vähe tähelepanu. Sellisel juhul on Teie ebamugavustunne põhjendatav teise inimese käitumisega. Võimalik, et mõistategi suhet erinevalt ja on pingeid, mis vajaksid lahendamist.
Kui tähelepanu mittesaamine teeb Teid ärevaks, samas, kui suhtega on kõik korras, on ärevusega võimalik tegeleda. Ärevusel võib olla mitmeid põhjuseid- Teie sisemine ebakindlus, varasemate kogemuste mõju, mure eriarvamuste pärast vms. Pakun mõned küsimused, mille üle mõelda. Kõigepealt: kui väärtuslikuna end tunnete? Kas tunnete end väärtuslikuna ka juhul, kui selles suhtes ongi midagi valesti? Mida Teie jaoks tähendab, kui suhtes on midagi valesti? Kui Teie enesehinnanguga on kõik korras, võite mõelda, milline on selle inimese ja suhte tähtsus Teile.
Kui leiate, et Teie raskused on sügavamad, siis soovitan leida usaldusväärne psühholoog või hingehoidja, kellega lähemalt arutada.
21. veebruar 2022