window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-QVZ97F96MG');

Kristlase vara

21. mai 2020 Kategooria: Kristlase elu

Evangeeliumis oli lugu algkogudusest ja kuidas algkoguduses oli iga inimese vara kogu koguduse vara. Kas tänapäeval peaks see ka kehtima või mitte? Küsin, sest on ju ka koguduses targemaid, töökamaid ja varakamaid inimesi, keda kadestatakse ja sageli arvatakse, et neile rikkamatele tuleb kõik iseenesest kätte nagu jumala armust. Ja need rikkamad inimesed peaksid siis ka oma vara lahkelt jagama teistega, kes oma finantsasjadega nii hästi hakkama ei saa. Selliste inimestega, kes võibolla tahaksid lihtsalt, et keegi neid pidevalt aitaks, selle asemel, et end ise aidata ja natuke rohkem vaeva näha. Tunnen end ise süüdi, et olen end finantsasjadega pedant ja tänu sellele ka paremal järjel, kui mõni teine. Piiblist jääb tihti mulje, et peaksime nagu Jeesus elama ilma varata aga meie Eesti Vabariigi pole see ju võimalik, kui on soov normaalset pereelu elada. Kus see tõde siis olla võiks?

Jaan Lahe

EELK vaimulik ja teoloog

Apostlite tegude raamat (Ap 4:32-37) räägib tõepoolest Jeruusalemma algkoguduse ühisest varast. Piiblis on see teade ainulaadne, kuigi nii antiigist kui ka hilisemast ajast on teada küllalt kogukondi, kellel on olnud ühisvara (uuspütaagorlased, Qumrani kogukond Surnumere ääres, munga- ja nunnaordud). Aga Jeruusalemma algkoguduse eksperiment kukkus läbi, sest juba mõnikümmend aastat hiljem pidi Paulus organiseerima oma kogudustes korjandusi Jeruusalemma koguduse toetamiseks. Pauluse kirjades ja Apostlite tegude raamatus pole mingeid teateid, et näiteks Korintose või Efesose kogudusel oleks olnud ühisvara ja kui Jeesus käskis rikkal noormehel müüa maha oma vara ja järgneda Jeesusele (Mt 19:16-30), siis ütles ta seda konkreetsele inimesele konkreetses olukorras ja sellest ei pea tegema järeldust, nagu ei tohiks kristlasel olla isiklikku vara. Evangeelium ehk hea sõnum Kristusest on rõõmusõnum lunastusest, mitte programm ideaalühiskonna rajamiseks. Seega soovitan majanduslikele probleemidele otsida lahendust mitte Uuest Testamendist, vaid mõelda maiselt ja praktiliselt, kuidas saaks oma majanduslikku olukorda parandada. Kindlasti annab selleks midagi teha, aga me peaksime seda igal juhul üritama ise, mitte lootma, et keegi lahendab meie eest meie probleemid (mis ei tähenda, et vajadusel ei võiks abi paluda).

22. mai 2020