window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-QVZ97F96MG');

Koolivalik

5. juuli 2020 Kategooria: Peresuhted, paarisuhe

Järgmisel aastal läheb me väike ja uudishimulik poisslaps kooli. Tahaks, et ta saaks olla heas kasvu-arengukeskkonnas. Miks tasub kaaluda kristliku kooli valimist?

Triin Käpp

Vaimulik ja koolikaplan

Eesti kristlikud koolid on omavahel üpris sarnased, kuigi loomulikult on igal neist oma nüansid. Ühise joonena tooksin välja, et kristlikud koolid rõhutavad hingehariduse tähtsust ehk siis inimese terviklikku arendamist. Kindlasti tasub tutvuda valitava kooli õppekava ning kooli päevakavaga – need aitavad valiku tegemisel kaasa. Rõhutaksin ka, et kristliku kooli juurde kuulub ka kristlik praktika – ühised rituaalid söögipalve ja hommikuringide näol. See on oluline osa ühise kasvamise juures. Minu enda jaoks on oluline, et kristlikust koolist saab laps kaasa usulise sõnavara ning julguse ka usuteemadel rääkida – see on alus maailmavaateliste valikute võimaldamiseks kui nendel teemadel saab julgelt ja avatult arutleda.

Need on tõesti vaid üksikud nüansid, mida rõhutaksin. Olen alati valmis vastama täpsustavatele küsimustele e-posti teel.

6. juuli 2020