window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-QVZ97F96MG');

Kaplan reservõppekogunemisel

30. august 2020 Kategooria: Üldine

Teatavasti tegeleb kaitseväes usuliste küsimuste ja kristlaste (ning teiste usklike) usuküsimuste korraldamisega või neis küsimustes abistamisega just kaitseväe kaplan. Kas ja mil moel on tagatud reservõppekogunemise jooksul nt reservväelase osalemine missal vm moel usu praktiseerimine?

Ago Lilleorg

Kaitseväe vanemkaplan

Suur tänu küsimuse eest! Kuna küsija puhul on teadmata tema seos kaitseväega ja kogemus seal teenimisega, siis seletan pisut pikemalt.

Reservõppekogunemise raames kutsutakse reservistid oma üksuse juurde sooritama konkreetseid ülesandeid, et üksuse lahinguvõimet tõsta. Üksuste juurde kuulub tavaliselt ka kaplan. Vahel kutsutakse kaplan õppekogunemisele, vahel küll mitte. See oleneb harjutuse/õppekogunemise eripärast. Kuid üksuste koosseisus on olemas reservkaplanid. Nende ülesanne on tagada üksuse isikkoosseisu vaimulik teenimine, mille hulka kuulub ka missade/jumalateenistuste/palvuste läbiviimine või organiseerimine. Tavaliselt need toimuvad õppuse alal ja kaplan annab eelnevalt selle info üksustele teada. Lisaks sellele on võimalik vajadusel kaplaniga kohtuda, nt hingehoidlikuks vestluseks. Kui isikkoosseisu hulgas on inimesi, kes soovivad vastavalt oma usutavadele oma pastorit/preestrit vms, siis saab üksuse kaplan aidata leida sobivad lahendused. Kaitseväe kaplanaat teeb koostööd kõigi uskondade ja religioonide esindajatega. Samuti võidakse võimaldada lähima konkreetset usupraktikat viljeleva pühakoja külastamine. Seda siis koostöös üksuse kaplaniga.

Kui peaksite liituma järgmise õppekogunemisega, püüdke kogunemise alale jõudes võtta ise kontakti oma üksust teenindava kaplaniga ning andke talle oma soovidest ja eelistustest teada. See aitab kindlasti teie konkreetsete usuliste vajadustega kõige paremini arvestada.

Edu teile ja tere tulemast järgmistele õppekogunemistele!

31. august 2020