Erinevatest abidest

3. juuni 2020 Kategooria: Üldine

Mille poolest erineb psühholoogi, terapeudi, kaplani, hingehoidja ja vaimuliku abi?

Maire Latvala

Vaimulik, pereterapeut ja vanglakaplan

Igal abistajal on oma erinev ettevalmistus. Psühholoog, terapeut, hingehoidja, kaplan ja vaimulik on kõik saanud eelneva koolituse inimese abistamise põhialustest, mis toetuvad teaduslikult tunnustatud psühholoogia koolkondadele, kuid sõltuvalt spetsialistist võib ettevalmistuse tase või mõne teemaga süvitsi tegelemise oskus olla üpris erinev.

Psühholoogi või terapeudi amet ei eelda usulist kuuluvust (aga nad võivad olla usklikud), kuid hingehoidja, kaplani ja vaimuliku puhul on tegemist inimesega, kes kuulub mõne usukogukonna liikmeskonda.

Vaimulik, kaplan ja hingehoidja saavad lisaks üldinimlike teemadega tegelemisele olla abiks usuküsimuste ja -kriiside lahendamisel.

Professionaalne abistaja suudab abivajajat toetada ka siis, kui usulised vaated ei ole neil omavahel ühesugused. Nii võib abi otsida mures või kriisis, olemata samal ajal kindla kiriku/abistajaga sama kiriku liige.

Kindlasti iga pädev abistaja teab oma piire ja vajadusel suunab abivajaja õige spetsialisti juurde edasi, kui nii tundub õigem.

Vaimulikul ja kaplanil on lisaks eelnevale vaimuliku ordinatsioon ning muidugi ka teoloogilised teadmised.

Kaplani ja vaimuliku erinevus on selles, et kaplan töötab mitte kirikus, vaid mingis asutuses/organisatsioonis – haigla, hooldekodu, armee, politsei, vangla, spordivaldkond.

4. juuni 2020