window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-QVZ97F96MG');

Enesehool

3. juuli 2020 Kategooria: Kristlase elu

Vaimne tervis on oluline, aga kuidas saan enda vaimse tervise eest hoolt kanda?

Elina Kivinukk

Psühholoog ja spordikaplan

Süvenen korraks ka mõistesse “vaimne tervis” ja selle kasutusse eesti keeles. Psühholoogias ja tervishoiuvaldkonnas mõeldakse vaimse tervise all pigem üldist heaolu, tähelepanu pööramata sageli inimese vaimulikule (spirituaalsele) olukorrale. Samas räägitakse kristlikus ringkonnas vaimsest kui kehalise vastandist, mis omakorda kipub välja jätma psühholoogilise poole. Levinud on ka arusaam, et inimesel on nii keha, hing kui vaim ning kõige kolme eest tuleb hoolt kanda. Maailma Tervishoiuorganisatsioon kirjeldab vaimset tervist (inglise keeles “mental health”) kui heaoluseisundit, milles inimene realiseerib oma võimeid, tuleb toime igapäevase elu pingetega, suudab töötada tootlikult ja tulemusrikkalt ning on võimeline andma oma panuse ühiskonna heaks. Kristlastena mõistame, et inimese võimete realiseerimine ja igapäevaelu pingetega toimetulek võib tähendada ka jumalasuhte hoidmist, regulaarset palveaega, Piibli lugemist ning hingehoidlikke vestlusi.

Vaimse tervise eest hoolitsemisel on mitmeid soovitusi ja lähenemisi, omalt poolt toon siia positiivse psühholoogia valdkonnast viis tõenduspõhist nõuannet koos praktiliste nõuannetega kristlasele:

  1. treeni tänulikkust – pühenda igapäevaselt aega, et tuua Jumalale tänu erinevate asjade eest, olgu neid päevas kolm või kolmkümmend; vt ka Ps 100:4
  2. pea päevikut – kirjuta oma mõtteid ja tundeid päevikusse, olgu need vaba mõttevoona või igapäevase 10-minutilise kohvipausina; võid hakata iseenda mõtete ja tunnete psalmistiks ning Taaveti kombel oma emotsioonid Jumala ette kanda
  3. harrasta aktiivset eluviisi – kuna inimene on tervik, siis see, kuidas hoiame oma keha, mõjutab ka me hinge, vaimu ja ka vaimset tervist; niisiis tuleb teadlikult mõelda füüsilise treeningu peale, et hoida keha vormis ja lihased toonuses; vt 1Kr 6:19
  4. harjuta sügavat hingamist – kuigi sügava hingamise praktika tundub pärinevat teistest usunditest ja tekitab kristlastes kõhklusi, julgustan siiski mõtlema, kuidas oma tavapärast kiiret ja nutiseadmetega ülekoormatud elu maha rahustada ning sügav hingamine on üks võimalus. Järjest enam on loodud ka kristlikke mobiilirakendusi rahustavate mõtisklustega (inglise keeles), nt https://pray-as-you-go.org/https://hallow.com/https://www.soultime.com/. Kui tundub, et see siiski ei sobi, ole julge seda mitte katsetama ning proovi muul moel oma igapäevast elutempot aeglustada.
  5. tee juhuslikke heategusid – juhuslikud head teod, mis tehakse sageli tundmatule inimesele, midagi vastu ootamata, aitavad luua laiemat tähendust ning parandavad enda enesetunnet; vt ka Õp 3:27

Hea on vaadata täiendavaid materjale vaimse tervisega seotud teemadega tutvumiseks, isegi kui need pole kristlikud. Eestikeelne kõige mahukam ja tõenduspõhine portaal vaimse tervise küsimustest on peaasi.ee.

4. juuli 2020