SOS

https://www.palunabi.ee/kriisiabi

SOS kontaktid kiireks sekkumiseks

Hingehoiutelefon 116 123 – ööpäevaringselt, tasuta, eesti, vene ja inglise keeles.

Hädaabi 112 – kui sinu või kellegi teise elu, tervis, vara või keskkond on ohus või on alust arvata, et midagi ohtlikku on juhtumas.

Häirekeskuse infotelefon 1247 – info koroonaviirust ja selle levikut puudutavates küsimustes, sh psühholoogiline esmaabi.

Perearsti nõuandetelefon 1220 – ööpäevaringselt, tasu 30 senti kõneminut, meditsiinialased nõuanded ja perearsti konsultatsioon.

Ohvriabi kriisitelefon 116 006 – abi inimestele, kes on langenud süüteo, hooletuse või halva kohtlemise ohvriks või on kogenud füüsilist, vaimset, majanduslikku või seksuaalset vägivalda. Ööpäevaringselt, tasuta, soovi korral anonüümne. Ohvriabi kriisitelefonile helistaja võib soovi korral jääda anonüümseks. Abi osutatakse eesti, vene ja inglise keeles.

Lasteabi telefon 116 111 – ööpäevaringselt, tasuta ja anonüümne. Oodatud on kõik pöördumised, mis on seotud lastega, lapsi puudutavate teemadega või kui on vaja teatada lapsest, kellel on abi vaja.